Kuchenheber

856108 Kuchenheber

0

  • 1 stk..
  • 96 g
  • Rostfreier Stahl
  • Spülmaschinenfest
856108 Kuchenheber 856108 Kuchenheber